Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden online shop `t Tafereeltje.


I. Bestellingen kunnen gedaan worden via onze internetwinkel, via onze beurzen, via email (info@tafereeltje.com) en schriftelijk.

II. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slecht schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

III. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van Uw bestelling door `t Tafereeltje.
`t Tafereeeltje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aa de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt `t Tafereeltje dit mede binnen tien (10) qwerkdagen na ontvangst van de bestelling.

IV Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Betaling binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging cq rekening.

V. Aflevering: zie tabblat "Verzenden".

VI. Vacant.

VII. De door `t Tafereeltje via de website ontvangen bestelling wordt per email bevestigd, overige bestellingen worden schriftelijk bevestigd.

VIII. Vacant.

IX. Vacant.

X. Bij ontvangst van de bestelling verzoeken wij U direkt te controleren of de geleverde artikelen aan de bestelling beantwoorden.
Daar waar het handvervaardigde artikelen betreft behouden wij ons het recht voor op beperkte schaal af te wijken van foto`s en maatvoering op de website.

XI. Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijsverhogingen. De klant wordt ten alle tijden over de prijsstijging ingelicht alvorens de levering
plaatsvindt en is tevens gerechtigd om de bestelling te annuleren.

XII. De bij de artikelen op de website gepubliceerde prijzen zijn in euro`s en inclusief btw. Deze prijzen zijn adviesprijzen.

XIII Afbeeldingen die op de website staan, kunnen afwijken van het origineel. Dit doordat het met de hand gemaakte producten betreft
en/of wijzigingen van de leverancier betreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

XIV. Levertijd is afhankelijk van het bestelde artikel en de aanwezige voorraad, maar zal in princiepe plaatsvinden binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling.
De hiervoor genoemde levertijd is indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding dan wel annulering van de bestelling.
De levering zal plaatsvinden op het tijdstip dat Uw bestelling compleet is tenzij anders is overeengekomen.

XV. Vacant.

XVI. Retourzending van een product is alleen mogelijk met toestemming van `t Tafereeltje. Zonder voorafgaand accoord, worden geen producten teruggenomen.

XVII. Reclamaties zijn alleen mogelijk als zij binnen een termijn van acht (8) dagen na ontvangst van de levering worden ingediend.
reclamties na de hiervoor genoemde termijn ingediend worden niet ontvangkelijk verklaard.

XVIII. Misverstanden, verminkingen, vertraging of door het niet juist overkomen van de bestelling ten gevolge van het gebruik van internet of een ander
communicatiemiddel tussen de klant en `t Tafereeltje, dan wel `t Tafereeltje en derden, voor zover het betrekking heeft op het op dat moment lopende
overeenkomst, is `t Tafereeltje niet aansprakelijk.

XIX. Iedere tekortkoming die niet aan `t Tafereeltje kan worden toegekent dient te worden beschouwd als overmacht omdat zij niet te wijten is
aan de schuld van `t Tafereeltje.

XX. Zie voor betalingen vanuit Belgie tabblat BETALINGEN

Copyright 2009 ,t Tafereeltje(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 `t Tafereeltje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel